PRZYJAZNE BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

Ankietyzacja „Przyjazne Biuro Obsługi Studentów”, wcześniej „Przyjazny Dziekanat”, to coroczne badanie oceniające pracę biur obsługi studentów (wcześniej dziekanatów) oraz samodzielne sekcje ds. studenckich UAM.

Głównym celem inicjatywy jest ewaluacja jakości pracy kadry administracyjnej, skierowanej do społeczności studenckiej oraz wskazanie sytuacji niepożądanych, które należałoby zniwelować. Jej regularność pozwala na sprawdzanie relacji, jakie zachodzą między studentami a obsługą najważniejszego miejsca na wydziale – Biur Obsługi Studentów i Biur Obsługi Wydziału.

Każdego roku w ankietyzacji biorą udział zarówno studenci, jak i pracownicy administracyjni poszczególnych jednostek Uczelni. Zależy nam na wzajemnej współpracy oraz poprawie kontaktu na linii student-BOS, dlatego w trakcie badania współpracujemy również z władzami wszystkich wydziałów czy filii.

Ankietyzacja umożliwia pewnego rodzaju rywalizację, gdyż jednostki z najlepszymi wynikami, wyliczonymi na podstawie odpowiedzi studentów, zostają nagrodzone.