PRZYJAZNE BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

Ankietyzacja „Przyjazne Biuro Obsługi Studentów” to coroczne badanie ankietowe, sprawdzające pracę BOSów pod względem:

– skuteczności informowania studentów_ek i organizacji pracy;

– kultury pracy;

– postępowości kontaktu oraz

– przepływu informacji między studentami_kami a pracownikami_cami.

Celem ankietyzacji jest szeroka ocena powyższych działań, mająca na celu wybranie najbardziej przyjaznego BOSu.

Opinie studentów_ek są wykorzystane do przeprowadzenia szczegółowych analiz, a następnie raportów z wynikami i proponowanymi usprawnieniami w funkcjonowaniu Biur.

Dzięki wzajemnej współpracy z Kierownik Sekcji Obsługi Studentów, Centrum Wsparcia Kształcenia UAM oraz Kierowniczkami Biur Obsługi Studentów, możliwa jest systematyczna weryfikacja linii student_ka – BOS oraz jej coroczne udoskonalanie. Jest to też świetna okazja do rywalizacji między jednostkami administracyjnymi o największą ilość wypełnionych ankiet oraz najwyższe oceny.