Komisja Rewizyjno – Wyborcza

Komisja Rewizyjno – Wyborcza

Komisja Rewizyjno – Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to organ wyborczy oraz nadzorczy Samorządu, do którego zadań należy m.in. nadzór nad zgodnością z prawem oraz gospodarnością decyzji i działań organów Samorządu. Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem Komisji jest organizacja wszelkiego rodzaju wyborów, które dotyczą społeczności studenckiej, takich jak: Wybory do RSS, bądź wybory do Rad Mieszkańców DS.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok, a w jej skład wchodzi do 7 członków.

Skład Komisji Rewizyjno – Wyborczej:

  • Kryspin Dreher – Przewodniczący
  • Wiktoria Chołka – Zastępczyni Przewodniczącego
  • Łukasz Łukaszewski
  • Joanna Schmidt
  • Roch Zaremba

Kontakt: kw.ssuam@amu.edu.pl | kr.ssuam@amu.edu.pl