Parlament

Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to organ uchwałodawczy, który liczy trzydziestu sześciu delegatów wybieranych przez wydziałowe Rady Samorządu Studentów. Do zadań Parlamentu należy m.in. wybór Zarządu Samorządu Studentów UAM, przedstawicieli studentów w Senacie oraz w organach i gremiach kolegialnych Szkoły Dziedzinowej (w porozumieniu z Kolegium Szkoły Dziedzinowej). Również Parlament wyraża głos w sprawach ważnych dla studentów czy uzgadnia regulamin studiów oraz jego zmiany.

Posiedzenia zwołuje i prowadzi Marszałek Parlamentu, który jednocześnie organizuje jego pracę oraz reprezentuje delegatów na zewnątrz. Marszałek, Wicemarszałek oraz Sekretarz tworzą Prezydium Parlamentu, które prowadzi dokumentację Parlamentu oraz uczelnianych organów kolegialnych Samorządu Studentów w porozumieniu z Przewodniczącym Samorządu oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów

Marszałek
Bruno  Sabiniewicz brusab@st.amu.edu.pl
Zastępca Marszałka
Matylda Markowska matmar16@st.amu.edu.pl

Skład Parlamentu

 1. Jan Derbiszewski jander@st.amu.edu.pl
 2. Aleksander Sikorski alesik5@st.amu.edu.pl
 3. Weronika  Szymańska werszy9@st.amu.edu.pl
 4. Dagmara Kramarczyk dagkra1@st.amu.edu.pl
 5. Daniel Jędzrzejczak danjed2@st.amu.edu.pl
 6. Katarzyna  Binkowska katbin@st.amu.edu.pl
 7. Zuzanna  Klawikowska zuzkla1@amu.edu.pl
 8. Mariia  Dymarchuk mardym5@st.amu.edu.pl
 9. Olga Dubaniewicz olgdub@st.amu.edu.pl
 10. Matylda Markowska matmar16@st.amu.edu.pl
 11. Jakub  Potrzebski jakpot2@st.amu.edu.pl
 12. Dominik Witkowski domwit5@st.amu.edu.pl
 13. Zofia Fesnak zoffes@st.amu.edu.pl
 14. Bruno  Sabiniewicz brusab@st.amu.edu.pl
 15. Adam Sadecki adasad1@st.amu.edu.pl
 16. Marta Szala marsza41@st.amu.edu.pl
 17. Kalina  Makurat kalmak@st.amu.edu.pl
 18. Miłosz  Dzierzgowski mildzi1@st.amu.edu.pl
 19. Tymoteusz  Kornacki tymkor@st.amu.edu.pl
 20. Mateusz  Brodziak matbro3@st.amu.edu.pl
 21. Dominika Kółeczko domkol15@st.amu.edu.pl
 22. Vladyslav Serhiienko vlaser@st.amu.edu.pl
 23. Magda Łapin maglap@st.amu.edu.pl
 24. Anna Jóźwik annjoz9@st.amu.edu.pl
 25. Dominik  Olczyk domolc@st.amu.edu.pl
 26. Philip  Panek phipan@st.amu.edu.pl
 27. Bartłomiej Śliwiński barsli@st.amu.edu.pl
 28. Zachariasz  Szkoda katszk5@st.amu.edu.pl
 29. Aleksy Fiałkowski alefia@st.amu.edu.pl
 30. Eliza Mirończuk elimir@st.amu.edu.pl
 31. Inga Dziamara filfra6@st.amu.edu.pl
 32. Filip Franowski ingdzi@st.amu.edu.pl
 33. Mikołaj Łukomski mikluk2@st.amu.edu.pl
 34. Maciej Stachura macsta7@st.amu.edu.pl
 35. Adrian Kaczmarek adrkac2@st.amu.edu.pl
 36. Wiktor Andrzejuk wikand8@st.amu.edu.pl