Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

Jakub Bronka
Wydział Prawa i Administracji
rps.ssuam@amu.edu.pl jakbro2@st.amu.edu.pl

696 846 015
fot. Marta Walerczyk

Rzecznik Praw Studenta zajmuje się w szczególności:

  • Monitowaniem przestrzegania praw studenta;
  • Interwencjami w bieżących sprawach;
  • Działaniem na rzecz promocji praw studenta;