Senat

Najważniejszym z organów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w których zasiadają studenci jest Senat. Na podstawie Statutu reprezentacja studentów oraz doktorantów stanowi 20% jego składu. Senat jest organem kolegialnym uczelni, który podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dla uczelni, w tym uchwala Regulamin studiów, uchwala oraz zmienia Statut, opiniuje Regulamin organizacyjny oraz zabiera głos w sprawach dotyczących między innymi otwierania nowych kierunków studiów, przyznaniu tytułu Doktora Honoris Causa UAM i innych bardzo istotnych kwestii dla całej społeczności Uniwersytetu. 

Senatorowie z ramienia Samorządu Studentów UAM

  1. Julia Przybyłowska julprz8@st.amu.edu.pl
  2. Dominik Kaziemko domkaz5@st.amu.edu.pl
  3. Artur Bagdasarian artbag@st.amu.edu.pl
  4. Tymoteusz  Borsiak tymbor@st.amu.edu.pl
  5. Monika Pawłowska monpaw6@st.amu.edu.pl 
  6. Dominika Kółeczko domkol15@st.amu.edu.pl
  7. Agnieszka Markocka agnmar11@st.amu.edu.pl 
  8. Mikołaj  Łukomski mikluk2@st.amu.edu.pl 
  9. Weronika Szymańska werszy9@st.amu.edu.pl 
  10. Mirela  Król mirkro@st.amu.edu.pl
  11. Wojciech Krzyżanek wojkrz1@st.amu.edu.pl