Zarząd i Pełnomocnicy

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest organem wykonawczym, do którego zadań należy m.in. obrona interesów studentów, prowadzenie bieżącej działalności Samorządu i nadzór nad jego organami, działanie w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów, wykonywanie uchwał Parlamentu Samorządu Studentów UAM czy rozdział środków na działalność studencką zgodnie z przepisami Ustawy oraz Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewodniczące_cy

Przewodnicząca

Julia Przybyłowska
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
julprz8@amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Wiceprzewodniczący

Jakub R. Balmowski
Wydział Prawa i Administracji
jakbal2@amu.edu.pl
fot. Marta Walerczyk


Przewodnicząca Komisji Dydaktyki
i Jakości Kształcenia

Weronika Szymańska
Wydział Biologii
werszy9@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodnicząca Komisji Promocji
i Informacji
Studenckiej

Mirela Król
Wydział Biologii
mirkro@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Nauki

Wojciech Krzyżanek
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
wojkrz1@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej

Dominik Kaziemko
Wydział Fizyki
domkaz5@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej

Jakub R. Balmowski
Wydział Prawa i Administracji
jakbal2@amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Projektów

Tymoteusz Borsiak
Wydział Prawa i Administracji
tymbor@amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk


Wiceprzewodniczące_cy

Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki

Dominika Kółeczko
Wydział Chemii
domkol15@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Wiceprzewodnicząca Komisji Dydaktyki
i Jakości Kształcenia

Weronika Walczak
Wydział Chemii
werwal9@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Wiceprzewodniczący Komisji Organizacyjno Prawnej

Jakub Bronka
Wydział Prawa i Administracji
rps.ssuam@amu.edu.pl
fot. Marta Walerczyk

Wiceprzewodnicząca Komisji Projektów

Aleksandra Woźniak
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
alewoz14@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Wiceprzewodnicząca Komisji Organizacyjno – Prawnej

Zuzanna Browarek
Wydział Prawa i Administracji
zuzbro2@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji

Agnieszka Markocka
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
agnmar11@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk