Wybory do Kolegium Elektorów

Postulaty Studenckie w Wyborach Rektorskich

Lista przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów

Lista kandydatów na przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów

Zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu studentom przysługuje 38 miejsc w kolegium elektorów. Zgodnie z par. 16, pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UAM – Przewodniczący jest w Kolegium z urzędu – co oznacza, że Parlament ma do wybrania 37 przedstawicieli. 

Zgłoszenie

Zgłoszenie przedstawiciela studenckiego do kolegium elektorów powinno zawierać poparcie pisemne jednej z poniżej wymienionych grup:

  • Przewodniczego Samorządu Studentów;
  • 5 przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu;
  • 12 Delegatów Parlamentu Samorządu Studentów;
  • 100 studentów Uniwersytetu.

Dodatkowo każdy kandydat przedstawiciela studentów w Kolegium Elektorskim musi dołączyć do zgłoszenia:

  • Zgodę kandydata na członka kolegium elektorów;
  • Oświadczenie o niekaralności;
  • List motywacyjny;

Wybór przedstawicieli

Posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów, na którym wybrani zostaną przedstawiciele studenccy do Kolegium Elektorów odbędzie się 6 marca 2024 roku od godziny 17:00 w formie stacjonarnej. Miejsce pojawi się niebawem!

Zadania Elektorów

  • aktywne uczestnictwo w wyborach Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • wyrażanie zgody na pełnienie funkcji prorektora. (Do wyrażenia zgody wymagane jest uzyskanie przez kandydata bezwzględnej większości głosów)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila od 1 lutego do 15 lutego godziny 23:59 na adres kw.ssuam@amu.edu.pl