Kolegium

Kolegium jest kolegialnym organem odwoławczym i arbitrażowym Samorządu.

Do zadań Kolegium należy m. in. rozstrzygnie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu, czy rozpatrywanie skarg na zarządzenia i inne rozstrzygnięcia organów Samorządu.

Aktualny skład Kolegium:

  • Dominik Olczyk – przewodniczący;
  • Anna Jóźwik;
  • Edyta Piechowska;
  • Patryk Stefańczyk;
  • Kacper Makarowicz;
  • Stanisław Lewko

kontaktkolegium.ssuam@amu.edu.pl