STUDENCKIE FORUM JAKOŚCI

Jedno z największych tego rodzaju przedsięwzięć na naszej Uczelni – Studenckie Forum Jakości – czyli weekendowa konferencja projakościowa, która kierowana jest do studentów z całej Polski.

Idea wydarzenia nawiązuje do cyklicznych konferencji organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną pod hasłem „Forum Jakości”. Co więcej, Ogólnopolska Konferencja Projakościowa SFJ została nagrodzona podczas Gali Laurów Uniwersyteckich 2019, organizowanej w Krakowie przez Forum Uniwersytetów Polskich.

Tematyka spotkań jest bardzo obszerna, dlatego co roku dokładamy wszelkich starań, aby każda edycja była poświęcona innemu aspektowi procesu podnoszenia jakości kształcenia. W ramach konferencji studenci mogą uczestniczyć w prelekcjach oraz warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów i samorządowców, reprezentujących, m.in. Europejską Unię Studentów, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską Komisję Akredytacyjną czy Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwalają one nie tylko na rozwój własnych kompetencji i umiejętności uczestników, ale i stwarzają możliwość rozmów, debat czy dyskusji przedstawicieli środowiska akademickiego z uczelnianymi władzami.

Dydaktyka przez doświadczenie, a cóż może być lepszego niż międzyuczelniana wymiana dobrych praktyk połączona ze studencką integracją?

Aby być na bieżąco, śledźcie stronę wydarzenia na Facebooku: facebook.com/StudenckieForumJakosci oraz https://sfj.amu.edu.pl/