KOWADŁO 2.0

W 2015 roku Parlament Samorządu Studentów zapoczątkował projekt wspierania aktywności studenckiej „Kowadło”. Niecałe 3 lata później Uczelniany Konkurs na Budżet Projektowy powrócił w odświeżonej formie, znanej dziś jako „Kowadło 2.0”, a w roku 2019 został doceniony przez środowisko studenckie podczas Gali Laurów Uniwersyteckich w kategorii „Uniwersytet Perspektyw”.

Obecnie studenci, doktoranci i pracownicy UAM mogą co semestr ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 5000 zł, zgłaszając swoje grupowe (np. w ramach aktywności koła naukowego lub współpracy międzyuczelnianej) oraz indywidualne inicjatywy w kategoriach: projakościowa, propagująca naukę, prozdrowotna oraz kulturalna, a w okresie kształcenia na odległość także w kategorii student sam w domu. W swych działaniach Laureaci obejmują nie tylko konferencje, szkolenia czy panele dyskusyjne, ale i projekty długofalowe takie jak funkcjonujące do dziś Radio Meteor czy Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego.

Jeśli także chcesz dołączyć do grona naszych „Kowali”, zachęcamy do śledzenia konkursowej strony na Facebooku: facebook.com/Kowadlo2.0/M