Dokumenty organów Samorządu Studentów UAM

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENTÓW UAM

Zarządzenia Przewodniczącego

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW UAM

Uchwały Zarządu

Protokoły posiedzeń Zarządu

PARLAMENT SAMORZĄDU STUDENTÓW UAM

Uchwały Parlamentu

Protokoły posiedzeń Parlamentu

KOMISJA REWIZYJNO-WYBORCZA

UCHWAŁY

2023

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ

KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE